Följ

Är det möjligt att reservera produkter?

När en produkt flyttas i inköpskorgen är produkten reserverad för dig i ca 20 minuter. Under denna tid kan ingen annan köpa produkten.