Följ

Hur registreras mina inköp på mitt stamkundskort?

Man loggar inte in i nätbutiken, så du bör komma ihåg att skilt fylla i ditt nummer från stamkundskortet för varje beställning. Notera att inköpen inte efteråt kan föras in på stamkundskortet.