Följ

Dataskydd

STOCKMANN SER TILL DIN SÄKERHET NÄR DU HANDLAR I NÄTBUTIKEN.

De kunduppgifter som du lämnar när du gör en beställning är ovillkorligt förtroliga för oss och vi överlåter dem inte till utomstående.

Förbindelsen mellan Stockmanns och kundens dator skyddas med hjälp av SSL-skydd (Secure Sockets Layer). SSL skyddar datatrafiken så att en utomstående genom att följa med förbindelsen inte kommer åt att se eller ändra förtroliga uppgifter. På SSL-skyddstekniken förlitar sig bl.a. de finländska nätbankerna och andra nättjänster som kräver säkra förbindelser.

Vid betalningar med kreditkort i Stockmanns nätbutik tillämpar vi identifieringssystemen Verified by Visa och MasterCard SecureCode för att trygga betalningstransaktionerna. För din trygghets skull lagrar vi inte heller ditt betalningskorts kortnummer i något skede. På det här viset kommer ingen åt att missbruka dina uppgifter senare.

Vi använder oss av kakor (cookies) i våra tjänster. Kakorna, som används allmänt inom näthandeln och andra tjänster på nätet, är små identifieringsfilar som överförs från servern till användarens dator under datasessionen. Vi använder oss av kakor för att besökaren ska kunna förflytta sig från en tjänst till en annan på vår webbplats under sessionens gång. Besökarna på vår webbplats är inte medvetna om användningen av kakor under sessionen och de belastar inte heller besökarnas datorer.

Stockmann-kortets nummer och annan information syns av säkerhetsskäl inte förhandsifyllda under inköpsprocessen utan endast som *-tecken.   Kortets nummer kan endast en inloggad kund ändra i sina egna uppgifter. När en kund ändrar sina egna uppgifter i avsnittet Mina uppgifter i nätbutiken säkerställer vi  med hjälp av födelsetiden före lagringen att det är rätt kund som gör ändringarna.

Vi använder också kakor för att följa upp besökartrafiken i nätbutiken i syfte att förbättra kvaliteten på våra tjänster. Uppföljningen av besökartrafiken innebär med tanke på Stockmanns webbtjänster t.ex. att vi analyserar vilka ingångssidor användare som har identifierats med hjälp av kakor använder, på vilka sidor besökarna avslutar sina sessioner och vilka produkt- och andra sidor som kunderna använder vid inköp.

Användning av kakor underlättar generellt besök i nätbutiken och för kunderna är det t.ex. lättare att logga in sig där. Med hjälp av kakor är det dessutom möjligt att samla ihop användarinformation om nätbutikens kunder. Den information som samlas ihop med hjälp av kakor är anonym, men det är möjligt att koppla informationen till de personuppgifter, som användaren angett, och använda dem i marknadsföringssyfte (även s.k. Retargeting). Retargeting innebär att du kan se produkter, som du nyligen tittat på i vår nätbutik, i reklamer på andra nätsidor.

Användningen av kakor är trygg och de missbrukar inte användarens dator eller filer. Du kan även koppla bort användningen av kakor i inställningarna för din webbläsare, men detta kan påverka på nätbutikens funktioner. Vi rekommenderar att du använder dig av kakor i vår nätbutik Stockmann.com för bästa möjliga upplevelse.

I besöksuppföljningen anlitar vi samarbetspartner som analyserar informationen för oss och hjälper oss att förstå vilka utvecklingsbehov som råder på vår webbplats. Informationen som används i uppföljningen av besökartrafiken är anonym.  Vi lämnar inte ut personuppgifter som uppgetts i samband med registreringen eller beställningen till våra samarbetspartner.

Kontakta vår kundtjänst » om du har frågor om hur vår näthandel fungerar.

 

SKYDDSANVISNINGAR FÖR KUNDER

Du behöver ett personligt användarnamn och ett lösenord för att kunna anlita Stockmanns nättjänster. Du ansvarar själv för att lösenordet bevaras så att ingen utomstående kan missbruka det.

Om du gör uppköp på en dator som används av flera personer ska du inte spara ditt användarnamn och ditt lösenord i webbläsarens minne.

Det lönar sig att tömma webbläsarens cacheminne efter avslutad session. Det kan du göra i webbläsarens meny under Internet-inställningar.

Kom också ihåg att logga ut dig och stänga webbläsaren när du slutar använda Internet. Då kan du vara säker på att följande person som använder datorn inte kommer åt att se de sidor du har besökt.