Följ

Hur finner jag de dagliga Galna Dagar-förmånerna?

Man kan söka produkter t.ex. med produktens namn eller en del av namnet, varumärke, katalogens sidnummer, produktnummer etc.

Du kan se produkterna för en viss dag genom att först klicka på kategorin, och sedan välja veckodagen.

Alla produktområdens produkter för en dag syns inte längre på en gång i nätbutiken.