Följ

Varför erbjuder ni inte längre delbetalning?

Det går att köpa med en Lindorff-faktura, och då du får fakturan kan du ändra villkoren till delbetalning genom ett avtal med Lindorff. Kreditkostnader uppkommer vid användning av engångskredit, mer information om dessa hittar du på din faktura. Vänligen kontakta Lindorffs kundtjänst angående fakturering, tel. 02 2700 520 vardagar kl. 9–17 (norm. (lna/mta).