Följ

Finns katalogens samtliga produkter på webben?

På nätet säljs delvis olika produkter. T.ex. kvällens kap finns endast i nätbutiken.

Sortimentet varierar även en aning varuhusen emellan.