Följ

Jag har i misstag angett fel leveransadress på min beställning. Kan den korrigeras i efterhand?

Vi kan inte efteråt korrigera adressuppgifter på beställningar gjorda under Galna Dagarna. Om produkten har beställts till posten, kommer ankomstmeddelandet till mobiltelefonen och hus/bostadsnummer saknar då betydelse.