Följ

När är en Galna Dagar-produkt reserverad för mig i nätbutiken?

När du överför en Galna Dagar-produkt till varukorgen reserveras produkten i 20 minuter. Denna reservering bekräftas genom att betala innehållet i varukorgen. Om produkterna inte har betalats inom den tid programmet angett, frigörs reserveringarna och produkterna bör reserveras på nytt för att säkerställa tillgängligheten.