Följ

Galna Dagarnas postavgiftsförmån

Då du köper en gång från Galna Dagar och betalar grundpostavgiften (6,90 €) får du alla följande beställningar på över 50 € utan postavgift (6,90 €) under Galna Dagar.

Rätten till förmånen baserar sig på de kontaktuppgifter du uppgett i samband med den första beställningen, så kom ihåg att använda samma uppgifter som vid din tidigare beställning.

Grundavgiften på 6,90 € avdras även från leveransavgiften för hemleverans. Den normala leveransavgiften för hemleverans är 15–50 €.