Följ

Postens paketautomater till tre varuhus

Postens paketautomater kommer till Helsingfors centrum, Hagalund och Åbo varuhus.
Paketautomaterna är en önskad tilläggsservice i varuhusens tjänster. Postens paketautomater är ett enkelt sätt att skicka och ta emot paket. I postens servicenätverk finns 480 paketautomater.
Paketautomaterna är belägna:
Hagalund: T-nivån, i bruk fo 7.9.15
Åbo: 3 vån, i bruk fom 10.9.15
Helsingfors centrum: 8 vån, i bruk i september, öppningsdagen preciseras senare