Följ

Stamkundsförmåner hos Expert?

Alla inköp gjorda i Expert-affärerna belägna i samband med Stockmanns varuhus bidrar till kundens stamkundsackumulation på alla stamkundsnivåer.

Läs mer om Experts erbjudanden