Följ

Jag kan inte själv avhämta mitt paket inom bestämd tid. Kan man förlänga förvaringstiden?

Ja, det går. Ta kontakt med vår kundtjänst per e-post kundtjanst@stockmann.com eller per telefon +358 (0)9 121 1.