Följ

Varför måste familjemedlemmar ha egna kort?

Stockmann-kortet är personligt.

Till Stockmann MasterCard-kortet kan anslutas parallellkort med kreditegenskap eller kontantparallellkort.

Till Stockmann kontantkort kan anslutas endast kontantparallellkort.