Följ

Bör jag anmäla om adressförändring?

Adresserna uppdateras via Befolkningssystemet, ifall kunden inte har förbud mot utlämning av personuppgifter. Vid behov kan du granska dina adressuppgifter från vår kundservice. Utrikesadresserna meddelas till vår kundservice.

Kontakta vår kundservice här.