Följ

Stockmann & Finnair Plus

Genom att aktivera ditt stamkundskort kan du genast börja samla poäng i Finlands Stockmann-varuhus och –näthandel. Finnair Plus-poäng kan användas generellt till Finnairs flygpremie och till andra Finnair Plus-samarbetspartners tjänster. Det lönar sig alltså verkligen att koncentrera sina inköp till Stockmann. För att kunna göra aktiveringen, bör du vara Finnair Plus-medlem och Stockmanns stamkund.

Läs mer om Stockmanns och Finnair Plus förmåner