Följ

Avvikelser under Galna Dagar

Galna Dagarnas produkter kan inte beställas eller reserveras per telefon eller e-post. Tillgängligheten av produkterna kan inte heller förfrågas per telefon eller e-post. Ovannämnda gäller både nätbutiken och varuhusen.

 

  • En del av Galna Dagars produkter har köpbegränsning. Produktspecifika begränsningar finns angivet i produktbeskriviningen.
  • Galna Dagars produkter levereras som egna försändelser i separata Galna Dagar-paket.
  • Transportering till återvinningstjänsten (EE) är inte i bruk under Galna Dagar.
  • Installationtjänst är inte tillgängligt till produkter köpta i nätbutiken under Galna Dagar.

Postavgifter under Galna Dagar

Leveranssätt Leveransavgift (€)
Postens serviceställe eller paketautomat, Matkahuoltos paketserviceställe  6,90
Hemleverans, valbar (små produkter) 15,00
Hemleverans, obligatorisk (stora produkter) 50,00–65,00
Hemleverans / fraktprodukter (tex. båtar och bryggor)

Uppges vid produkten

 

Leveransavgifter

  • Separata beställningar kan ej sammanslås, och leveransavgift tillkommer på varje beställning, även beställningar gjorda under samma dag
  • Då du köper från Galna Dagar en gång och betalar den normala grundavgiften (6,90 €), får du alla följande beställningar som överskrider 50 euro utan grundavgift under Galna Dagar. Grundavgiften på 6,90 € avdras även från leveransavgiften vid hemleverans. Rätten till rabatten fastslås enligt de kunduppgifter du angett vid första beställningen. Därför är det av stor vikt att ange exakt samma kunduppgifter och e-postadress som vid de tidigare beställningarna.

Leveranstid och -sätt

  • Leveranstiden för Galna Dagars-beställningar är ca 7-14 vardagar, om inte annat uppges vid produkten.
  • Leveranssätt för Galna Dagars produkter är leverans till postens serviceställe eller paketautomat, Matkahuoltos paketserviceställe eller hemtransport.
  • Under Galna Dagar är följande leveranssätt inte i bruk: expressleverans, brevförsändelse och varuhusavhämtning.
  • Under Galna Dagar är gåvopaketering inte i bruk.