Följ

Kan man registrera inköp efteråt, om man inte visade sitt kort vid betaltillfället?

Tyvärr är det inte möjligt att registrera kortet efteråt.