Följ

Varför får jag inte stamkundspost?

Förmånshäftet postas till aktiva stamkunder vars registrerade uppköp i Stockmann-enheterna överskrider 250 e inom de senaste 12 månaderna.

Nya stamkunder är automatiskt med i stamkundspostningarna under de första 7 månaderna, varefter kunden blir passiv ifall stamkundskortet ej har registrerade inköp efter anslutningsmånaden.

Vi skickar posten endast till huvudkortsinnehavarens adress, ej till möjliga parallellkortsinnnehavares adresser.

Vi skickar ej förmånshäftet eller annan stamkundspost utomlands.

Du kan bekanta dig med det aktuella stamkundshäftet här

Du kan även beställa vårt nyhetsbrev, då du får info om kommande förmåner och kampanjer bland de första. Beställ nyhetsbrevet här.